Главная

Вопрос-ответ

Внутрипроизводственные экономические отношения в сбытовой логистической подсистеме Через центры административной ответственности за выполнение...
Как классифицируются грузы в международных перевозках   Крупногабаритный груз — груз, который с учетом габаритов транспортного средства превышает...
Что называется периодичностью планирования Периодичностью планирования называется временной интервал между соседними сеансами планирования (например,...
Какова структура транспортного устава железнодорожного транспорта РФ   Действующий Устав содержит 130 статей и делится на девять глав: 1. Глава I....
Чем определяется незавершенное производство Незавершенное производство определяется датой, на которую оно фиксируется, объемом партии (числом деталей)...
Что такое крупный материальный поток Крупный материальный поток в логистике — это поток, требующий для транспортировки нескольких железнодорожных...

Разместить рекламу на сайте

Кафедра транспортних технологій і логістики. Харків. ХНТУСГ ім. П.Василенка (2015)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Образование в Украине (логистика, транспорт)
06.12.2015 12:12

Завідувач кафедри: ВОЙТОВ Віктор Анатолійович,

доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи ХНТУСГ ім. Петра Василенка

Адреса: м. Харків, просп. 50- річчя ВЛКСМ, 65г

Телефон:(057) 710-44-33

e-mail: kttl2012@mail.ru 

Web-сайт http://www.kafedrattl.com.ua/

Професійна група: http://www.linkedin.com/

Інтернет-проекти викладачів: http://www.logistics-gr.com/,http://logisticstime.com/

Соціальна група: https://www.facebook.com/groups/kafedra.TTL/

 

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту технічного сервісу, її засновано в листопаді 2012 р. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Віктор Анатолійович Войтов.

 

Кафедра транспортних технологій і логістики готує бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями:

- рівень бакалавру – напрям «Транспортні технології» 6.070101

- рівень магістра – спеціальність «Транспортні системи» 8.07010101

- рівень магістра – спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» 8.07010102

 

В межах підготовки бакалаврів кафедра транспортних технологій і логістики викладає наступні навчальні дисципліни:

1. Дослідження операцій у транспортних системах

2. Основи теорії систем і управління

3. Загальний курс транспорту

4. Логістика

5. Вантажні перевезення

6. Пасажирські перевезення

7. Взаємодія видів транспорту

8. Основи теорій транспортних процесів і систем

9. Основи безпеки транспортних засобів і експертиза ДТП

10. Енергозбереження та поновлювання джерела енергії на транспорті

11. Системи навігації та зв'язку на транспорті

12. Методи, моделі і контроль організації дорожнього руху

13. Операційний менеджмент на транспорті

14. Транспортно-складська логістика

15. Експлуатаційні властивості і екологічна безпека транспортних засобів

16. Основи трибології та надійності транспортних засобів

17. Елементи вантажознавства і навантажувально-розвантажувальні операції

18. Автомобільні дороги і інфраструктура

19. Основи статистики і наукових досліджень

20. Міжнародні перевезення та елементи митного оформлення

21. Система «водій-машина-біосередовище» та інші.

 

В межах підготовки магістрів кафедра транспортних технологій і логістики викладає наступні навчальні дисципліни:

1. Проектний аналіз

2. Методи наукових досліджень

3. Управління ланцюгом постачань

4. Інтегровані транспортні системи

5. Управління запасами транспортно-логістичних систем

6. Оптимізація логістичних рішень у транспортних системах

7. Основи логістичного консультування, коучингу і транспортної діагностики

8. Інформаційні технології і програмні засоби управління транспортом і складом

9. Технології міської логістики в аграрних ланцюгах постачань

10. Інтелектуальні транспортні системи і логістичний моніторинг

11. Зовнішньоекономічна діяльність і макрологістичні системи

12. Моделювання процесів вантажних перевезень в АПК

13. Моделювання процесів пасажирських перевезень в АПК

14. Сервіс, системи якості і сертифікація в сфері транспортно-логістичної діяльності

15. Ресурсозбереження в межах технологій транспорту і логістики

16. Основи транспортно-експедиційного обслуговування

17. Перевезення вантажів і пасажирів в інтегрованих транспортних системах

18. Транспортно-експедиторська діяльність

19. Управління ризиками і оціночна діяльність в транспортно-складських системах та інші.

На кафедрі транспортних технологій і логістики праціює три лабораторії:

1. Лабораторія проблем логістики і мультимодальних перевезень

2. Лабораторія проблем транспортних технологій і дорожнього руху

3. Лабораторія проблем інтелектуальних транспортних систем і діагностики

 

Викладачами кафедри здійснюється керування професійної групи «Теория и практика логистики и транспорта» на базі професійної соціальної мережі LinkedIn (ЛинктИн) - http://www.linkedin.com/

 

Короткий огляд актуальності спеціальностей кафедри транспортних технологій і логістики:

1. Попит на фахівців в області логістики і транспорту є досить постійним. Існує велика кількість спеціалізацій, де випускник з кафедри транспортних технологій і логістики може знайти своє застосування.

2. Станом на березень 2013 середня зарплата фахівця з логістики і транспорту складає - 2500-5000 грн.

3. Аналіз вакансій фахівців з логістики і транспорту свідчить про тенденцію отримання освіти в сфері логістики як додаткової освіти (додаткової професії). Це можна пояснити попитом на фахівців з логістики і транспорту. Також це свідчить про достатню універсальність освіти в сфері логістики.

4. Освіту в сфері логістики і транспорту можна вважати вдалим доповнення до більшості інших видів освіти. Наявність знань і сертифікатів (дипломів) про освіту в сфері логістики і транспорту буде гарною основною для побудови успішної кар'єри. 

5. Розвиток Інтернет-проектів у професійному середовищі фахівців з логістики і транспорту забезпечує взаємний зворотний зв'язок навчального процесу і ринку працевлаштування.

6. Науково-методична база кафедри транспортних технологій і логістики може представляти інтерес як для тих, хто тільки стоїть перед вибором професії, так і тих, хто вже має вищу або спеціальну освіту.

 

Джерело: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (http://www.khntusg.com.ua/node/811
Подобные материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Ваше мнение

Какая форма образования для Вас предпочтительна?

Результаты тестов

Результаты тестов
<->(Лог-ТТ) Тема 04. Управление запасами (21 тест.заданий) 38.10 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 24.00 %
<->(Лог-М) Тема 10. Складська логістика (10 тест.завдань) 60.00 %
Перейти к тестам
Что относится к радиотелерекламе К радиотелерекламе относятся:
На какие разновидности принято делить все издержки предприятия Все издержки предприятия принято делить на постоянные, переменные, общие, средние и...
Каковы базисные условия поставки   Внешнеторговые операции в нашей стране осуществляют Министерство внешнеэкономических связей и Министерство транспорта...
Что в условиях рыночной экономики является основным документом, закрепляющим выбор поставщиков и определяющим условия взаимодействия покупателя с...
Основные параметры канала распределения Одним из главных этапов принятия решения о выборе канала распределения товара является определение параметров...
Какова в условиях рыночной экономики процедура расчета величины страхового запаса В условиях рыночной экономики процедура расчета величины страхового...
Расскажите о взаимосвязи распределительной логистики и маркетинга Сбытовая логистика, или логистика распределения, - неотъемлемая часть общей...
Методы нормирования материальных ресурсов Методы нормирования - способы разработки нормативных показателей расхода и запасов сырья, материалов, топлива и...
Математическая и экономико-математическая модели Математическая модель, основанная на некотором упрощении, никогда не бывает тождественна...
Что является источником экономического эффекта при использовании логистического управления производственно-сбытовой деятельностью Издержки, необходимые...

Образование в сфере логистики и транспорта Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Seo анализ сайта