Главная

Вопрос-ответ

Дайте определение понятию «закупочная логистика» Закупочная логистика - это управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятия...
Расскажите об истории происхождения термина «логистика» Термин «логистика» происходит от греческого слова logistike, что означает «искусство вычислять,...
 Как возник термин «логистика» и как он определяется в словарях Понятие «логистика» трактуется в зарубежной и отечественной литературе по-разному....
Какая внешняя информация используется для логистического управления транспортно-распределительной деятельностью Для логистического управления...
Какими документами сопровождается перевозка грузов на железнодорожном транспорте Перевозка грузов на железнодорожном транспорте осуществляется в...
Что такое устойчивая производственно-сбытовая система Устойчивая производственно-сбытовая система — это такая система, в которой все переходные процессы...

Разместить рекламу на сайте

Кафедра транспортних технологій і логістики. Харків. ХНТУСГ ім. П.Василенка (2015)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Образование в Украине (логистика, транспорт)
06.12.2015 12:12

Завідувач кафедри: ВОЙТОВ Віктор Анатолійович,

доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи ХНТУСГ ім. Петра Василенка

Адреса: м. Харків, просп. 50- річчя ВЛКСМ, 65г

Телефон:(057) 710-44-33

e-mail: kttl2012@mail.ru 

Web-сайт http://www.kafedrattl.com.ua/

Професійна група: http://www.linkedin.com/

Інтернет-проекти викладачів: http://www.logistics-gr.com/,http://logisticstime.com/

Соціальна група: https://www.facebook.com/groups/kafedra.TTL/

 

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту технічного сервісу, її засновано в листопаді 2012 р. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Віктор Анатолійович Войтов.

 

Кафедра транспортних технологій і логістики готує бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями:

- рівень бакалавру – напрям «Транспортні технології» 6.070101

- рівень магістра – спеціальність «Транспортні системи» 8.07010101

- рівень магістра – спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» 8.07010102

 

В межах підготовки бакалаврів кафедра транспортних технологій і логістики викладає наступні навчальні дисципліни:

1. Дослідження операцій у транспортних системах

2. Основи теорії систем і управління

3. Загальний курс транспорту

4. Логістика

5. Вантажні перевезення

6. Пасажирські перевезення

7. Взаємодія видів транспорту

8. Основи теорій транспортних процесів і систем

9. Основи безпеки транспортних засобів і експертиза ДТП

10. Енергозбереження та поновлювання джерела енергії на транспорті

11. Системи навігації та зв'язку на транспорті

12. Методи, моделі і контроль організації дорожнього руху

13. Операційний менеджмент на транспорті

14. Транспортно-складська логістика

15. Експлуатаційні властивості і екологічна безпека транспортних засобів

16. Основи трибології та надійності транспортних засобів

17. Елементи вантажознавства і навантажувально-розвантажувальні операції

18. Автомобільні дороги і інфраструктура

19. Основи статистики і наукових досліджень

20. Міжнародні перевезення та елементи митного оформлення

21. Система «водій-машина-біосередовище» та інші.

 

В межах підготовки магістрів кафедра транспортних технологій і логістики викладає наступні навчальні дисципліни:

1. Проектний аналіз

2. Методи наукових досліджень

3. Управління ланцюгом постачань

4. Інтегровані транспортні системи

5. Управління запасами транспортно-логістичних систем

6. Оптимізація логістичних рішень у транспортних системах

7. Основи логістичного консультування, коучингу і транспортної діагностики

8. Інформаційні технології і програмні засоби управління транспортом і складом

9. Технології міської логістики в аграрних ланцюгах постачань

10. Інтелектуальні транспортні системи і логістичний моніторинг

11. Зовнішньоекономічна діяльність і макрологістичні системи

12. Моделювання процесів вантажних перевезень в АПК

13. Моделювання процесів пасажирських перевезень в АПК

14. Сервіс, системи якості і сертифікація в сфері транспортно-логістичної діяльності

15. Ресурсозбереження в межах технологій транспорту і логістики

16. Основи транспортно-експедиційного обслуговування

17. Перевезення вантажів і пасажирів в інтегрованих транспортних системах

18. Транспортно-експедиторська діяльність

19. Управління ризиками і оціночна діяльність в транспортно-складських системах та інші.

На кафедрі транспортних технологій і логістики праціює три лабораторії:

1. Лабораторія проблем логістики і мультимодальних перевезень

2. Лабораторія проблем транспортних технологій і дорожнього руху

3. Лабораторія проблем інтелектуальних транспортних систем і діагностики

 

Викладачами кафедри здійснюється керування професійної групи «Теория и практика логистики и транспорта» на базі професійної соціальної мережі LinkedIn (ЛинктИн) - http://www.linkedin.com/

 

Короткий огляд актуальності спеціальностей кафедри транспортних технологій і логістики:

1. Попит на фахівців в області логістики і транспорту є досить постійним. Існує велика кількість спеціалізацій, де випускник з кафедри транспортних технологій і логістики може знайти своє застосування.

2. Станом на березень 2013 середня зарплата фахівця з логістики і транспорту складає - 2500-5000 грн.

3. Аналіз вакансій фахівців з логістики і транспорту свідчить про тенденцію отримання освіти в сфері логістики як додаткової освіти (додаткової професії). Це можна пояснити попитом на фахівців з логістики і транспорту. Також це свідчить про достатню універсальність освіти в сфері логістики.

4. Освіту в сфері логістики і транспорту можна вважати вдалим доповнення до більшості інших видів освіти. Наявність знань і сертифікатів (дипломів) про освіту в сфері логістики і транспорту буде гарною основною для побудови успішної кар'єри. 

5. Розвиток Інтернет-проектів у професійному середовищі фахівців з логістики і транспорту забезпечує взаємний зворотний зв'язок навчального процесу і ринку працевлаштування.

6. Науково-методична база кафедри транспортних технологій і логістики може представляти інтерес як для тих, хто тільки стоїть перед вибором професії, так і тих, хто вже має вищу або спеціальну освіту.

 

Джерело: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (http://www.khntusg.com.ua/node/811
Подобные материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Ваше мнение

Какая форма образования для Вас предпочтительна?

Результаты тестов

Результаты тестов
<->(ГП) Тема 08. Методы организации движ. и работы экипажей тр. ср. (28 тест.заданий) 28.57 %
<->(Лог-ТТ) Тема 04. Управление запасами (21 тест.заданий) 38.10 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 24.00 %
Перейти к тестам
Какие профессиональные компетентности получают студенты в результате изучения курса «Логистика снабжения» В результате изучения курса «Логистика...
Информационные сеть, звено, функция, процедура и операция Информационная сеть - это совокупность компьютерных и программных средств, объединенных общим...
Логистическая кривая (функция) В основе логистического анализа лежит применение логистической функции, с помощью которой описываются законы роста,...
Какие меры в рамках оптимизации производственно-сбытовой деятельности могут быть предприняты для стимулирования сбыта В рамках оптимизации...
Эвристические правила (правила предпочтения) Обычно эвристические правила делят на две группы: а) правила, зависящие лишь от работ, участвующих в...
Расскажите о системе с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня В данной системе, как и в системе с фиксированным интервалом...
Информационные технологии в документационном обеспечении логистических систем Рациональное документационное обеспечение логистических систем возможно на...
Какие дополнительные и нетрадиционные услуги предоставляются в настоящее время в соответствии с современными стратегиями транспортного обслуживания В...
Функции запасов в логистике снабжения Образование материальных запасов является необходимым условием эффективного функционирования логистики снабжения....
Понятие потока Поток - это один или множество объектов (река, косяк рыбы, лава, конвейер, деньги и др.), воспринимаемое как единое целое, существующее...

Образование в сфере логистики и транспорта Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Seo анализ сайта